Vaccinering mot covid-19

Oavsett om du inte tagit en enda dos eller ska göra en påfyllnadsdos, så finns det flera bra vaccineringsmottagningar i Skåne att vända dig till. Just att ta detta vaccin är bra eftersom det skyddar dig själv och det skyddar andra. 

Skydda dig själv och andra

Vaccination hjälper till att skydda dig från att bli sjuk eller att få en allvarlig form av COVID-19. Genom att vaccinera dig minskar du också risken för att utveckla komplikationer som kan leda till allvarliga hälsoproblem.  

Vaccination hjälper också till att skydda andra människor, särskilt de som är mest utsatta, såsom äldre och de med underliggande hälsoproblem. Genom att vaccinera dig bidrar du till att minska spridningen av viruset i samhället, vilket är viktigt för att undvika ytterligare utbrott.

 Genom att vaccinera sig bidrar du också till den fortsatta forskningen kring COVID-19. Genom att samla data om vaccinens effektivitet kan vi lära oss mer om sjukdomen och utveckla bättre behandlings- och skyddsmöjligheter i framtiden.

Nu har ju Covid-19 så att säga lugnat ner sig lite, men faran är inte över än. Vi vet inte om det kommer att bryta ut värre, igen. Så det kan vara bra att ta det säkra före det osäkra och vaccinera dig. 

Andra vaccinationer

Idag finns det olika vaccinationer som kan vara bra att göra. En bra mottagning i Skåne är MaccPeople. De erbjuder olika typer av vaccineringar. Du kan vända dig dit för att boka en tid. 

9 Feb 2023