Så påverkas din hälsa av att jobba i öppet kontorslandskap

kontor

Idag finns det olika typer av kontor. Att jobba på en kontor med öppna kontorslandskap funkar jättebra på vissa företag. Dock har det gjorts studier som visar en del, de blir sjukare och får sämre fokus samt att de distanserar sig från sina kollegor. Dock finns det saker man kan göra, för att det ska bli bättre.

Tips för ett bra kontorslandskap

Det första ni kan göra är att dämpa ljudet. Det med mattor i gångar och använd er även av bra ljudabsorbenter. Sätt inte ljudkänsliga medarbetare i hörn som inte är akustikplanerade

En annan sak att göra det är att se till att det är bra belysning, bra ventilation och bra temperatur. Det är viktigt för alla medarbetare.

Dessutom bör ni se till så att det finns  mötesrum och tysta rum. Se till att dessa fungerar. Ha inte för lite inredning i dem, för då kan de eka för mycket. Så inred med mycket kontorsmöbler och fler ljudabsorbenter. 

Sedan kan det vara bra att medarbetarna får vara med och bestämma hur det ska vara och om det finns behov för vissa att sitta mer enskilt eller så. Om det inte går, se i alla fall till att placera dem där det är minst ljud. 

Se även över andra delar av kontoret som lunchrum med mera om det är saker som kan behöva åtgärdas även där. Det ger en mycket bättre arbetsmiljö och det gör att alla trivs på bättre sätt. 

4 Nov 2019