Rutiner gör underverk

Rutiner är ett ord med, enligt mig, ganska dålig klang. Jag föredrar ord som inpulsig och flexibel, men inser väl mer och mer de enorma fördelarna som rutiner ger. De behöver ju inte vara tråkiga heller utan tvärtom, genomtänkta för att motverka tristess, stress och annat negativt. 

Jag lyssnade på ett TED talk om just rutiner och deras magi och det var mycket inspirerande!

11 Jun 2019