Om att skaffa hjälp

Det är så pass tabubelagt att söka sig till psykvården att det finns en hel drös med uttryck som maskerar detta behov. Man hör ofta att folk kanske ska "skaffa hjälp", eller så säger de urskuldande och med en min som påtalar att de kanske trots allt är trasiga människor, sämre än alla andra. I sanningens namn är det i mina ögon ett friskhetstecken att söka sig till en psykolog eller annan terapeut för att lösa upp de sociala, känslomässiga och beteenderelaterade "knutor" man har. För vi har alla sådana knutor. En tanke jag har ibland är att göra viss terapi obligatorisk i t ex gymnasiet eller så - om inte annat så hade kanske konceptet avdramatiserats en aning...

Psykologi och samtalsterapi

Jag har själv gått hos en psykolog i Malmö, och hon hjälpte mig med mycket på många sätt. Jag fick bättre kontroll över mina känslor och ett bättre samarbete mellan logik och känslor. Jag fick också verktyg som hjälpte mig att stärka relationer och kraft att lära mig säga nej när något kändes fel. Basic grejer kanske det kan tyckas vara, men vi kämpar alla med och mot inre demoner.

Samtalsterapi kan utformas på olika sätt där klassisk samtalsterapi bygger på att man sitter ensam i ett rum mitt emot sin psykolog och samtalar. Ganska straight forward. Sedan finns det en massa andra varianter. Som psykoterapi Malmö. Själv gick jag i alternativ samtalsterapi i Malmö, som fungerade väldigt bra för mig och mina förutsättningar. Om man inte känner sig bekväm kan - och ska - man bara byta. Bara gör't!

12 Apr 2022