Ergonomi är viktigt både i skolan och på arbetet

När man idag talar om ergonomi så är det oftast i samband med vuxna och att de ska jobba på ett ergonomiskt sätt, eller ha ergonomiska hjälpmedel. Men det är minst lika viktigt för skolbarn i alla åldrar. I skolan går det att ha ergonomiska lösningar för både elever och lärare. Det finns ofta en hel del anpassade möbler som är bra att satsa på och du kan hitta en hel del av det hos Cadiform. Hos dem finns det även hyvelbänkar, för ergonomiska slöjdlektioner.

Klassrummet är ju även det en arbetsplats, för barn och ungdomar samt för lärare då så klart. Det är inte fel att satsa på att ha ergonomiska möbler för att göra klassrummet till en positiv arbetsmiljö med lärande och personlig utveckling i centrum.

Den fysiska miljön är mycket avgörande för hur inlärningen sker. Barn och unga bör ha en  bra kroppsställning, ljus, ljud och ventilation och en miljö som är flexibel och skapar variation för att få en ökad trivsel.

Smart med anpassade möbler i skolan

Lika viktigt som det är att lärarna har ergonomiska möbler att arbeta vid, är det att även alla elever har det. Det är mycket viktigt att skolbänkar och stolar är anpassade för olika elever, då de alla är olika långa och har olika förutsättnignar. 

Det bästa alternativet är att satsa på bord som går att höja och sänka samt även stolar med samma funktion. En ergonmisk arbetsställning är viktigt att ha, oavsett om man är lärare eller elev.

12 Apr 2022