Blommor hjälper hälsan

Något som kan hjälpa sinne, minne och hälsa, särskilt för äldre och ensamma, det är att blommor hemma. Det har det kommit fram vetenskapliga bevis på.

Blommor av alla de slag, de ger glädje till både den som ger och den som får. Det kan vara krukväxter, snittblommor, eller evighetsrosor som finns på www.blossomia.se. Blommor gör oss gladare, de gör oss friskare. Dessutom så minskar de känslan av isolering och förbättrar minnet. Det har forskningen bevis på.

AIHP, en internationell sammanslutning för växtproducenter har tagit fram den samlade forskningen som visar på att växter hemma gör gott.

Blommor förstärker positiva känslor

De personer som har blommor hemma känner sig gladare och mer avslappnade. Det gör att risken för depression minskar. Sedan ger de även ett bredare perspektiv på livet. De associeras med känslor som tacksamhet, stolthet, lugn och förundran.

Blommor stärker hälsan

Att ha kontakt med naturen lugnar, skärper koncentrationen och minskar stress. Det gör nytta för hälsan. Sedan att se grönska, det stimulerar även sinnet och det tar då fokus från smärta och obehag. Med växter i rummet har det visat sig att människor behöver mindre smärtstillande.

Krukväxter inne fungerar som luftfuktare och forskning visar att växterna kan minska huvudvärk.

Äldre mår bättre med blommor hemma

Alla får mer positiva känslor av blommor hemma men hos äldre personer är effekten särskilt stor. Bara att se eller känna doften av blommor lyfter sinnet. Sedan är det även så att äldre, de får ett 
bättre korttidsminne om de har blommor omkring sig. Blommorna samlar tankarna så att de har lättare att minnas just det som hände i dag.

25 Oct 2022