Behöver man verkligen vaccinera sig?

Små barn, blir alltid vaccinerade, det är ingen snack om saken. Men hur är det med oss vuxna? Idag finns det en mängd vaccinationer att ta, mot influensa, eller sjukdomar som man kan dra på sig utomlands. Det rekommenderas att man vaccinerar sig när man besöker vissa länder, för att skydda sig mot gulsot eller Hepatit. En del länder kräver att man gör det medan andra inte gör det. Det är alltid bra att kolla upp det i god tid innan avresa vad som gäller. När det gäller influensa så är det ofta valfritt om man vill ta vaccin eller inte. Dock är det bra om de som ligger i olika riskzoner vaccinerar sig. Med riskzon menar man person som lättare kan ta skada av att drabbas av influensa, så som äldre eller om man lider av en viss sjukdom. Även gravida och överviktiga personer tillhör en riskgrupp. 

Gå till en vaccinmottagning

Om du behöver göra en vaccinering så finns det flera kliniker som du kan vända dig till. Det som du kan vaccinera dig mot är olika sjukdomar. Bland annat mot bältros, hepatit, gula febern, kolera men även mässling, påssjuka och röda hund. Dessutom mot influensa som jag nämnde tidigare. Andra vaccinationer som även de är viktiga är mot sjukdomar du kan få av fästingar. En av dessa sjukdomar heter TBE och det är en hemskt otäck sjukdom. Du kan även prata med din vårdcentral om vaccineringar om du vill ha ytterligare information.

27 Jan 2017