Att få leva som vanligt även med ett funktionshinder

Om man har ett funktionshinder så betyder inte det att man måste vara ett slags vårdpaket. Det går att leva helt vanligt liv, med lite hjälp av personliga assistenter. En personlig assistent i Lomma har man rätt till om det är så att man har behöver hjälp med det som heter grundläggande behov. Personer som är upp till 65 år gammal samt har stora och/eller varaktiga funktionsnedsättningar och behöver personligt stöd kan ansöka om att få personlig assistans. Grundläggande behov omfattar hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.

Rätten till ett självständigt liv

Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få personlig assistent i Eslöv till exempel så är det antingen hos kommunen eller Försäkringskassan du ska söka hos.

Hos kommunen är det du ska du lämna in din ansökan till om det är så att du behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan. Hos FK ansöker du om det är så att du behöver assistans med de grundläggande behoven i mer än 20 timmar i veckan.

21 Jan 2021